Pasta ielā 1, Jēkabpilī, LV - 5201
tālr. 65231726, tālr./fakss 65231917
e-pasts: koledza@tvnet.lv

www.jak.lv